Đakovačko vinogorje

Počeci vinarske i vinogradarske tradicije đakovačko-osječke nadbiskupije sežu u predtursko doba, a nakon oslobađanja od Turaka osobito ju obnavljaju biskup Petar Bakić sadnjom vinograda u Trnavi, i proširuje biskup Josip Čolnić.

Biskup Antun Mandić osniva vinograde u Mandićevcu, na obroncima Krndije, a biskup Josip Juraj Strossmayer gradi podrume u Trnavi i Mandićevcu. Nizala su se stoljeća, dolazili i odlazili gospodari, ali su ostajala poznata, priznata, kvalitetna i vrhunska vina đakovačkog vinogorja.

Takav višetisućljetni kontinuitet najbolja je potvrda dobre i stalne kakvoće vina đakovačkog vinogorja, kao i mnogobrojna visoka priznanja na svjetskim izložbama. 

 

VINSKO-TURISTIČKA CESTA MANDIĆEVAC

Đakovačka vina d.d.

Mandićeva bb, Mandićevac

031/837-200

 

OPG Anica Zaharov

Vladimira Nazora 55, Selci Đakovački

098/180-3856

 

OPG Biljana Dedović

B.A. Mandića 10, Mandićevac

091/555-4373

 

OPG Dalibor Kolar

B.A. Mandića 12, Mandićevac

 

OPG Slaven Grgić

B.A. Mandića 68, Mandićevac

091/ 381-5084

 

OPG Stjepan Viljetić

Stjepana Radić 16, Mandićevac

098/349-327

 

OPG Željko Horvat

B.A. Mandića 30, Mandićevac

095/923-4978

 

VINSKO-TURISTIČKA CESTA ZLATAREVAC/TRNAVA

Misna vina d.o.o.

J.J. Strossmayera 24 Trnava

099/603-1712

          

OPG Hrvoje Lukačević

Zlatarevac 37, Trnava

098/963-2132

 

Vinarija Agro Zlatarevac

Majarsko brdo 58, Trnava

098/688-487

 

Vinarija Apostol Trnava

Ivana Meštrovića 17, Trnava

098/982-4031

 

Vinarija Li OPG Ivan Lukačević

Zlatarevac 1, Trnava

091/591-5956

 

Vinarija OPG Milanović

Zlatarevac 48, Trnava

098/499-445