Konjička predstava uz glazbu

Konjička predstava uz glazbu

U zatvorenoj jahaonici Državne ergele Đakovo u četvrtak, 1. lipnja 2023. godine, s početkom u 11:00 h, održat će se predstava izuzetno atraktivnog konjičkog programa. Predstava u trajanju od 30 minuta zamišljena je kao glazbeno prikazni program rada i obuke konja Državne ergele Đakovo. Prikazat će se rad jahača – kvadrila sa četiri jahača i rad dvaju jahača u paru („Pas De Deux“), te program sa zapregama – zasebne točke s dvoprezima i četveropregom. Konji koji sudjeluju u programu lipicanske su pasmine u vlasništvu ergele Đakovo.

Vaše upite o konjičkim predstavama ili rezervacije na: turizam@ergela-djakovo.hr ili 031/822-535.

 

Izvor: Državna ergela Đakovo

Foto: Silvija Butković