Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Kontinentalna Hrvatska: povijesni kontekst, aktualnosti i perspektive u budućnosti“ 

 

Koji su izazovi i perspektive života u kontinentalnoj Hrvatskoj?

Međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Kontinentalna Hrvatska: povijesni kontekst, aktualnosti i perspektive u budućnosti“ bavi se upravo odgovorima i temama važnima za kontinentalnu Hrvatsku.

U Đakovu se 30. 11. i 1. 12. 2023. godine održava prva međunarodna znanstveno-stručna konferencija „Kontinentalna Hrvatska: povijesni kontekst, aktualnosti i perspektive u budućnosti“ koja okuplja međunarodne znanstvenike, stručnjake i praktičare s jednim ciljem, a to je da svojim radovima, istraživanjima i temama doprinesu kvaliteti života u kontinentalnoj Hrvatskoj.

U Hotelu Đakovo u dva dana konferencije raspravljat će se o temama koje pokrivaju različita područja i aspekte života u kontinentalnoj Hrvatskoj, od ekonomskih, društvenih, demografskih i migracijskih pa sve do povijesnih, kulturnih, identitetskih i drugih elemenata koji utječu na razumijevanje svih pojava hrvatske unutrašnjosti.

Više o samoj konferenciji i značaju organiziranja ovakvoga skupa istaknuo je i sam organizator, dr. sc. Danijel Knežević: „Značaj je ove konferencije u tome što na sveobuhvatan način stavlja kontinentalnu Hrvatsku u fokus znanosti i struke u Republici Hrvatskoj, ali i šire, a Đakovo kao prepoznatljivo mjesto u kojemu bi se skup trebao tradicionalno organizirati. Povod je organiziranja ovakvoga znanstvenog skupa stvaranje dugoročne platforme za dijalog znanstvenika i praktičara različitih znanstvenih i stručnih područja okupljenih oko teme poboljšanja kvalitete života u kontinentalnoj Hrvatskoj, a uzimajući u obzir povijesni kontekst, aktualnosti i perspektive života u kontinentalnoj Hrvatskoj. Drago mi je da smo već u prvoj godini organiziranja konferencije dobili odaziv znanstvenika i stručnjaka iz različitih područja te se radujem svim temama koje će biti predstavljene na skupu. A osim predstavljanja znanstveno-stručnih tema, u okvir skupa održat će se i poduzetnički panel, kao i izložba fotografija lokalnog fotografa, što daje dodatnu vrijednost skupu.“

Konferencija se održava u suorganizaciji Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti iz Osijeka, Instituta za migracije i narodnosti, Instituta za turizam, Instituta za razvoj i međunarodne odnose, Filozofskog fakulteta u Osijeku, Ekonomskog fakulteta u Osijeku, Veleučilišta u Virovitici, Veleučilišta u Karlovcu, Akademije za umjetnost i kulturu u Osijeku, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru, Veleučilišta PAR i Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću te Turističke zajednice Grada Đakova.

 

PROGRAM MEĐUNARODNE ZNANSTVENO-STRUČNE KONFERENCIJE „KONTINENTALNA HRVATSKA: POVIJESNI ASPEKT, AKTUALNOSTI I PERSPEKTIVE U BUDUĆNOSTI“

ČETVRTAK, 30. 11. 2023.

08:00 – 08:30 REGISTRACIJA   

08:30 – 09:00 OTVARANJE KONFERENCIJE 

09:00 – 10:00 PLENARNI IZLAGAČI   

10:00 – 10:15 PAUZA ZA KAVU

10:15 – 11:20 PANEL: POVIJEST

11:20 – 12:25 PANEL: DEMOGRAFIJA I  MIGRACIJE

12:25 – 13:05 PAUZA ZA RUČAK

13:05 – 14:00 PANEL: DRUŠTVO

14:00 – 14:35 PANEL: ODGOJ I OBRAZOVANJE

14:35 – 14:50 PAUZA ZA KAVU

14:50 – 15:35 PANEL: KULTURA

 

TURISTIČKI OBILAZAK POČINJE U 16:30 h POSJETOM IVANDVORA KRAJ ĐAKOVA                                                                 

 

PETAK, 1. 12. 2023.

08:30 – 09:00 REGISTRACIJA

09:00 – 10:00 PLENARNI IZLAGAČI

10:00 – 11:00 PODUZETNIČKI PANEL

11:00 – 11:15 PAUZA ZA KAVU

11:15 – 11:50 PANEL: TURIZAM I

11:50 – 12:45 PANEL: TURIZAM II

12:45 – 13:30 PAUZA ZA RUČAK

13:30 – 14:15 PANEL: EKONOMIJA

14:15 – 14:50 PANEL: POSLOVNA EKONOMIJA

14:50 – 15:00 ZATVARANJE KONFERENCIJE

 

ONLINE PANEL: ČETVRTAK, 30. 11. 2023., 11:00-12:25

Link na online panel: Pridruži se razgovoru (microsoft.com)

 

ČETVRTAK, 30. 11. 2023.

PLENARNI IZLAGAČI (09:00-10:00)

SLAVONIJA: OD USELJENIČKOG RAJA  DO OPUSTJELOG PROSTORA - Hrvoje Volner

QUO VADIS EUROPSKA DIMENZIJO U OBRAZOVANJU? - Marko Turk

POVIJEST (10:15-11:20)

MODERATORICA: Jasenka Kranjčević

PROTUOSMANSKA OBRANA  KRALJEVINE SLAVONIJE. STUDIJA SLUČAJA: TVRDI GRAD PERNA

Krešimir Regan

Svebor Andrijević

PRVI ZNAKOVI  POPUŠTANJA OTVORENOG NEPRIJATELJSTVA  KOMUNISTIČKE VLASTI PREMA KATOLIČKOJ CRKVI U HRVATSKOJ U RAZDOBLJU IZMEĐU 1957.  I 1960. GODINE

Grgo Grbešić

PROCES PROGLAŠENJA SAMOSTALNOSTI I USPOSTAVE TERITORIJALNE CJELOVITOSTI U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ NA TEMELJU CARINSKIH IZVORA

Nenad Grgurica

INTEGRIRANO UPRAVLJANJE PARKOM PRIRODE MEDVEDNICA

Marina Popijač, Martina Jurjević Varga, Stjepan Posavec, Silvija Zec

KARDINAL FRANJO  KUHARIĆ I OPĆE  DOBRO HRVATSKE (1990.-1997.)

Dubravka Petrović Štefanac

PROSTORNO PLANIRANJE  I TURIZAM SLAVONIJE – ISKUSTVA ZA PLANIRANJE BUDUĆNOSTI

Jasenka Kranjčević, Dina Stober

 

DEMOGRAFIJA I MIGRACIJE (11:20-12:25)

MODERATOR: Marinko Vuković

PASTORALNI PRIORITETI U DEMOGRAFSKI OPUSTOŠENOJ ĐAKOVAČKO-OSJEČKOJ NADBISKUPIJI

Stanislav  Šota

OBRAZOVNI POTENCIJAL I  POGLEDI NA KVALITETU ŽIVOTA ODSELJENOG STANOVNIŠTVA VIROVITIČKO-PODRAVSKE ŽUPANIJE

Mirko Lukaš, Mihael Puljić

STRANI RADNICI  U HRVATSKOJ: PRIMJER  VIROVITIČKO – PODRAVSKE ŽUPANIJE

Ivana Vidak, Martina Kovačević, Barbara Golub

IZOLIRANA I NESTALA BANIJSKA NASELJA

Lana  Peternel, Filip Škiljan, Ana Perinić  Lewis

NATALITET I MORTALITET KAO  UZROK MIGRACIJA I PROMJENE IDENTITETA U  MIKRO-ZAJEDNICI – STUDIJA SLUČAJA

Marinko Vuković

 

DRUŠTVO (13:05-14:00)

MODERATORICA: Maja Has

NAČINI PROVOĐENJA SLOBODNOG VREMENA MLADIH  U VUKOVARSKO-SRIJEMSKOJ ŽUPANIJI: PROCJENA ZADOVOLJSTVA KVALITETOM I PREFERIRANI SADRŽAJI

Krešimir Peračković, Mateo Žanić Geran, Marko Miletić

DOSTUPNOST SOCIJALNIH USLUGA ZA STARIJE OSOBE  U REPUBLICI HRVATSKOJ: ANALIZA PO ŽUPANIJAMA I REGIJAMA

Danijel Knežević, Maja Has, Vinko Miličević

POKAZATELJI RAZVIJENOSTI ZAPADNE SLAVONIJE

Neven Garača, Zrna Garača, Denis Relota

POTENCIJAL SPORTSKIH UDRUGA ZA SUDJELOVANJE U PROVEDBI  ALTERNATIVNIH MJERA PREMA DJECI U SUKOBU SA ZAKONOM: PRIMJER DOBRE PRAKSE IZ ZAGREBA

Lana Petö Kujundžić, Etna Nikić, Irena Cajner Mraović

SOCIO-DEMOGRAFSKI PREDIKTORI OČEKIVANJA STANOVNIKA ŽUPANIJE POŽEŠKO-SLAVONSKE OD POLICIJE

Ivana Radić, Irena Cajner Mraović, Dario Pavić

 

ODGOJ I OBRAZOVANJE (14:00-14:35)

MODERATORICA: Tihana Banko

PERCEPCIJA VAŽNOSTI STUDIRANJA NA ENGLESKOM JEZIKU  U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ NA PRIMJERU STUDENATA VISOKOG UČILIŠTA ALGEBRA

Tihana Banko, Ana Lokas Čošković, Martina Stadnik

VOCATIONAL  EDUCATION TEACHERS (EUROPEAN) IDENTITY: INSIGHTS FROM CROATIAN REGIONS

Marko Turk, Siniša Kusić

JAČANJE SURADNJE ŠKOLA  I UDRUGA ZA DJECU S TEŠKOĆAMA: KVALITATIVNO ISTRAŽIVANJE PERSPEKTIVE ŠKOLSKIH PEDAGOGA

Ana Blažević Simić, Maja Leskovar

KULTURA (14:50-15:35)

MODERATOR: Krešimir Dabo

UNESCO I HRVATSKA NEMATERIJALNA  BAŠTINA – ANALIZA INFORMIRANOSTI GRAĐANA

Paula Jukić, Krešimir Dabo, Marta Takahashi

FESTIVAL DORE PEJAČEVIĆ, MOGUĆNOST DECENTRALIZACIJE I FRAGMENTIRANOG PRODORA U KREATIVNE SEKTORE KONTINENTALNE  HRVATSKE

Josip Zelić

ČITANJE HRVATSKE KULTURE PUTEM  DIGITALNIH KANALA

Bernarda Jurić, Matilda Kolić Stanić, Marijana Togonal

OČUVANJE TRADICIJSKE BAŠTINE KROZ FOLKLORNE MANIFESTACIJE SLAVONSKOGA KRAJA

Loreta Kovačević

 

PETAK, 1. 12. 2023.

PLENARNI IZLAGAČI (09:00-10:00)‍

EKONOMSKI RAZVOJ  SLAVONIJE I BARANJE U DUGOROČNOJ PERSPEKTIVI - Jakša Puljiz

NEMAMO VIŠE NI KUNE U DŽEPU, ALI IMAMO PARA  – O (NE)USPJELOJ LEMATIZACIJI FRAZEOLOŠKIH SVEZA SA SASTAVNICOM KUNA - Damir Mišetić

 

PODUZETNIČKI PANEL (10:00-11:00)

MODERATORICA: Maja Has

Željko Brdarić - DICE d.o.o.

Vinko Miličević - AgroCentar Mukinje Rakitno

Mario Veraja - Axmann Pub 

Boris Bursać - BORBUR d.o.o.

 

TURIZAM I (11:15-11:50)

MODERATOR: Danijel Knežević

OBITELJSKI SMJEŠTAJ KONTINENTALNE HRVATSKE: PERSPEKTIVE IZNAJMLJIVAČA 

Renata Tomljenović, Zrinka Marušić, Damir Krešić     

COMPETENCIES OF HOTEL  MANAGERS IN THE REPUBLIC OF CROATIA

Danijel Knežević     

ULOGA MALIH OBITELJSKIH HOTELA  U ODRŽIVOM RAZVOJU RURALNIH PODRUČJA   

Sanela Vrkljan Grujo, Marcela Galeković

 

TURIZAM II (11:50-12:45)

MODERATOR: Dejan Gluvačević

KORIŠTENJE HASHTAGOVA U TURISTIČKOJ PROMOCIJI NA PRIMJERU TURISTIČKOG KLASTERA SLAVONIJA

Dejan Gluvačević

BRENDIRANJE DESTINACIJE KAO  AKTIVNOST TURISTIČKIH ZAJEDNICA: PRIMJER SLAVONIJE

Snježana Boranić Živoder

STAVOVI POSJETITELJA SLAVONIJE O  ORGANIZACIJI VINSKIH DOGAĐAJA     

Dejan Tubić, Ivana Vidak, Martina Kovačević

DOPRINOS KULTURNO-POVIJESNE BAŠTINE RAZVOJU TURIZMA NA RURALNOM PODRUČJU

Barbara Golub, Božidar Jaković, Marina Gregorić

THE CHALLENGES OF MANAGING TOURIST ACTIVITIES ON THE  RIVERS IN PROTECTED AREAS - THE CASE OF THE DRAVA RIVER

Irena Bosnić, Božidar Jaković, Elizabeta Namjesnik

 

EKONOMIJA (13:15-14:00)

MODERATORICA: Maja Vizjak

INEFFICIENCIES AND STRUCTURAL CHANGE:  HOW SPECIFIC IS CONTINENTAL CROATIA

Valerija Botrić

ANALIZA SUSTAVA FINANCIRANJA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE U  REPUBLICI HRVATSKOJ

Robert Matić

INVESTICIJSKI CIKLUSI KOHEZIJSKIH FONDOVA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I GRAD ĐAKOVO

Maja Vizjak

RAZVOJNI POTENCIJALI SURADNJE U PANONSKOJ HRVATSKOJ

Ana Budimir

 

POSLOVNA EKONOMIJA (14:00-14:45)

MODERATOR: Danijel Knežević

DIGITAL TRANSFORMATION IN CROATIAN MEDIUM  AND LARGE ENTERPRISES  - REASONS, CHALLENGES AND ACHIEVEMENTS

Žarko Kruljac

NIŠNI MARKETING I  DRUŠTVENE MREŽE – KAKO STRATEŠKI KOMUNICIRAJU HRVATSKI BRENDOVI BEZALKOHOLNIH PIĆA     

Tomislav Kučina, Lucija Mihaljević, Krešimir Dabo

RAZINA FINANCIJSKE PISMENOSTI STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U VIROVITICI

Mladena Bedeković, Danijela Vakanjac, Anita Prelas Kovačević

 

ONLINE PANEL (30. 11. 2023.,11:00-12:25)

MODERATORICA: Ana Budimir

ISKUSTVA I STAVOVI RODITELJA O VAŽNOSTI DJEČJIH IGRALIŠTA

Antonija Vukašinović, Kristina Horvat, Bruno Matijašević

CURRENT STATE AND DEVELOPMENT POSSIBILITIES OF RURAL  TOURISM IN NORTHWESTERN CROATIA - COMPARISON WITH CROATIAN-HUNGARIAN CROSS BORDER COUNTIES ZALA  AND SOMOGY

Danijela Magdalenić, Marina Gregorić, Ante Rončević

 

PROMET I RAZVOJ ODRŽIVOG TURIZMA  U KONTINENTALNOJ HRVATSKOJ

Barbara Rudić, Erika Gržin

PROMICANJE DRUŠTVENIH VRIJEDNOSTI KROZ MEDIJE  NA PRIMJERU RADIJA

Silvija  Londero Šimleša

IMPLIKACIJE POLITIKE KULTURNE BAŠTINE EUROPSKE UNIJE NA REGIONALNI ODRŽIVI RAZVOJ: REFLEKSIJE IZ KONTINENTALNE  HRVATSKE

Jeronim Dorotić

UNAPREĐENJE KVALITETE OBITELJSKOG SMJEŠTAJA

Ana-Marija Vrtodušić Hrgović

MIGRACIJSKO I KNJIŽEVNO ISKUSTVO DUNJE OZANIĆ

Ozana Ramljak, Katica Jurčević

ANALIZA SADRŽAJA NA DRUŠTVENIM MREŽAMA HRVATSKIH KORPORACIJA: JE LI PANDEMIJA VIRUSA  COVID-19 UTJECALA NA PROMJENU KORPORATIVNE STRATEGIJE KOMUNICIRANJA NA DRUŠTVENIM MEDIJIMA?

Marija Volarević Sršen