Nastavak rasta turističkog prometa, smještajnih objekata, razvitak novih turističkih proizvoda, nagrada za Turistički događaj godine – turistički uspješna 2023. godina

Godina 2023. po mnogočemu je turistički bila uspješna za cijelo područje Grada Đakova. U 2023. godini nastavlja se rast turističkog prometa (noćenja) u odnosu na prethodne godine i rekordnu 2019. godinu. U prošloj godini ostvaren je rekordan broj turističkih noćenja, a isti prati i povećanje smještajnih objekata na području destinacije. Ukupno je ostvareno 22 987 noćenja, od čega 11 828 noćenja domaćih turista, a 11 159 noćenja stranih turista. U odnosu na 2022. godinu ostvaren je porast za 18,45%, a u odnosu na rekordnu 2019. godinu ostvareno je povećanje od 10,82%.

Domaći gosti koji su u 2023. godini ostvarili najveći broj noćenja, došli su iz sljedećih županija: Splitsko-dalmatinske, Primorsko-goranske, Zagrebačke, Grada Zagreba i Osječko-baranjske. Strani gosti koji su u 2023. godini ostvarili najveći broj noćenja, došli su iz sljedećih zemalja: Njemačke, Bosne i Hercegovine, Rumunjske, Italije i Austrije. 

Najveći broj noćenja ostvaren je u objektima u domaćinstvu i to 52,94% ukupnog broja ostvarenih noćenja. U 2023. godini premašena je brojka od 500 ležaja u destinaciji te je godina završena s ukupno 517 ležaja.

Protekla godina bila je uspješna i po rekordnom povlačenju sredstava putem javnih natječaja i poziva te je tako Turističkoj zajednici grada Đakova za projekte odobreno ukupno 62.000,00 eura. Uz daljnji razvitak kulture i eno-gastronomije kao primarnih i sekundarnih turističkih proizvoda pristupilo se i razvoju tercijarnog turističkog proizvoda u vidu outdoor-a (veslanje, biciklizam, trčanje…). Posebno se ističe cjelogodišnji projekt pod nazivom „Razvoj i unapređenje outdoor turističkih proizvoda na području Đakovštine – aktivnosti na jezerima” koji je uspješno ostvaren putem neformalnog udruživanja s općinama Đakovštine, a koji je imao za cilj nabavkom opreme, osposobljavanjem kadra i organizacijom događaja na jezerima, razviti, popularizirati i unaprijediti zeleni i održivi outdoor turistički proizvod – aktivnosti na jezerima, sa svrhom razvoja i unapređenja komparativnih prednosti destinacije i valorizacije prirodne baštine.

Organizirano je u 2023. godini 20 različitih događanja, od kulturno-zabavnih do sportskih i gastronomskih s ciljem razvoja turističkih proizvoda u destinaciji kroz osiguravanje cjelovitije zastupljenosti specifičnih lokalnih interesa i povezivanje dionika na lokalnoj/regionalnoj razini radi stvaranja međunarodno konkurentnih turističkih proizvoda sa svrhom kreiranja motiva posjeta destinaciji tijekom cijele godine.

Grad Đakovo je u prošloj godini bio domaćin mnogobrojnim turističkim novinarima, influencerima, blogerima i agentima kojima je naš grad nezaobilazna destinacija prilikom posjeta Slavoniji i Baranji pa smo tako ugostili novinare iz časopisa Le Figaro Magazine, The Telegraph, Kurier, Delo; influencere iz Velike Britanije; blogere iz Francuske; agente iz Sjedinjenih Američkih Država i mnoge druge koji su promovirali naš grad putem svojih medija.

Posebno priznanje za sustavan rad na razvoju kulture i događanja je nagrada Ministarstva turizma i sporta, Hrvatske turističke zajednice i Hrvatske gospodarske komore za Turistički događaj godine, dodijeljena 57. Đakovačkim vezovima na Danima hrvatskog turizma u Rovinju te zlatne povelje „Suncokret ruralnog turizma Hrvatske” Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj „Klub članova selo”. Vezovi, kao Turistički događaj godine, daju dodatnu vrijednost turističkoj destinaciji, unaprjeđuju doživljaj u turizmu i jačaju identitet lokalne zajednice i Hrvatske u cjelini, na što smo vrlo ponosni i što nam daje dodatni motiv za daljnji razvoj i  unapređenje turističke ponude Đakova.