Uputa za popunjavanje obrasca TZ 2 s rokom predaje do 15. siječnja 2023.

Uputa za popunjavanje obrasca TZ 2 s rokom predaje do 15. siječnja 2023.

 

Poštovani iznajmljivači, pružatelji ugostiteljskih usluga u domaćinstvu,

 

podsjećamo Vas na zakonsku obvezu slanja TZ 2 obrasca nadležnoj Poreznoj upravi, najkasnije do 15. siječnja 2023. godine.

 

UPUTE ZA ISPUNJAVANJE SU SLIJEDEĆE:

 

Šifra grada: 103

Navesti da se odnosi za razdoblje od 1.1. do 31.12.2023.

Upisati ukupan broj osnovnih kreveta i navesti iznos od 5,97 eura po osnovnom krevetu.

Ako imate pomoćne krevete, upisati njihov broj i navesti iznos od 2,99 eura po krevetu.

 

Po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom razvoju Republike Hrvatske, Grad Đakovo pripada potpomognutim područjima IV. razvojne skupine. Sukladno Pravilniku o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20), članak 2. glasi:

''Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost i osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu na područjima općina i gradova koja se smatraju potpomognutim područjima (I. – IV. razvojna skupina jedinice lokalne samouprave) sukladno odluci kojom se uređuje razvrstavanje jedinica lokalne samouprave prema stupnju razvijenosti, plaćaju članarinu umanjenu za 20 %.''

Pod način plaćanja zaokružiti hoćete li platiti jednokratno do 31.7., ili obročno (u 3 rate do 31.7.,31.8. i 30.9.).

 

U zadnjoj rubrici navedite ukupan primitak iz evidencije prometa za 2022. godinu u eurima.

 

PREUZMITE TZ 2 OBRAZAC

 

PRIMJER ISPUNJENOG OBRASCA

 

TZ 2 obrazac predaje se u nadležnu Ispostavu Porezne uprave, V.K.A.Stepinca 10, Đakovo.

 

Evidenciju o prometu dostavljate s obrascem TZ 2 u Poreznu, a u kojoj su evidentirani svi naplaćeni računi, kronološkim redom s ukupnim iznosom.

 

PREUZIMITE OBRAZAC EP

Ako rješenje o kategorizaciji ishodite tijekom 2023. godine, obračun članarine turističkim zajednicama podnosite Poreznoj upravi (obrazac TZ 2) u roku od 15 dana od datuma rješenja, a rok za plaćanje je jednokratno do posljednjeg dana tekuće godine.

 

Iznajmljivači strani državljani podnose obrazac TZ 2 Ispostavi za nerezidente Porezne uprave na adresi Avenija Dubrovnik 32 u Zagrebu.