Primjer ispunjenog obrasca TZ za 2022. godinu

*područja jedinica lokalne samouprave razvrstanih po stupnju razvijenosti prema posebnom propisu o regionalnom 
razvoju Republike Hrvatske