Poziv na dostavu ponude u postupku nabave roba, usluga i radova "Izrada informativnog totema - turistička diferencijacija urbanog središta"

Poziv na dostavu ponude u postupku nabave roba, usluga i radova "Izrada informativnog totema - turistička diferencijacija urbanog središta" 

Preuzmi - Prilog - Vizualno rješenje - Informativni totem

Preuzmi - Prilog - Tehničko građevinsko rješenje - Informativni totem

Preuzmi - Prilog - Ponudbeni list

Preuzmi - Prilog - Troškovnik - Informativni totem